การอบอุ่นร่างกายเฉพาะส่วนของนักฟุตบอล

Exercise
ต่อมาจะเป็นการอบอุ่นร่างกายเฉพาะ สำหรับก่อนและหลังเตะฟุตบอล เป็นการอบอุ่นร่างกายในส่วนของอวัยวะหรือกล้ามเนื้อมุ่งเน้นเฉพาะส่วนที่ต้องใช้งาน คือ

การผ่อนร่างกาย มีขั้นตอนดังนี้

1. การผ่อนร่างกายทั่วไป (General cool down)
- เดินเร็ว กระโดดตบช้า ๆ หรือวิ่งช้า ๆ เพื่อค่อย ๆ ลดการทำงานของร่างกายลง
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อลดความตึงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่กล้ามเนื้อ และเป็นการลดความระบมกล้ามเนื้อ ดังต่อไปนี้
ท่ายืดกล้ามเนื้อไหล่ มีวิธีการคือ
1. ประสานมือไปด้านหลัง
2. เหยียดแขนให้ตึง
3. ยกแขนที่เหยียดขึ้นบนค้างไว้ 10 วินาที ทำ 3 ครั้ง

ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นแขน มีวิธีการคือ
1. ยกและพับแขนข้างหนึ่งไปด้านหลัง
2. ใช้มืออีกข้างหนึ่งดึงศอกลงค้างไว้ 10 วินาที ทำ 3 ครั้ง

ท่าบิดลำตัวยืดกล้ามเนื้อลำตัว มีวิธีการคือ
1. หมุนหรือบิดลำตัวไปทางซ้าย
2. หมุนหรือบิดกลับมาทางขวาสลับกัน 10 ครั้ง

ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาและสะโพก มีวิธีการคือ
1. ยกและพับขาข้างหนึ่ง
2. ใช้มือดึงเข่าเข้าหาตัว ค้างไว้ 10 วินาที ทำข้างละ 3 เที่ยว

ท่ายืดกล้ามเนื้อหน้าขา มีวิธีการคือ
1. ใช้มือข้างหนึ่งจับข้อเท้า
2. พับขาเข้าหาตัว
3. มือดึงข้อเท้า ค้างไว้ 10 วินาที ทำข้างละ 3 เที่ยว

ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและสะโพก มีวิธีการคือ
1. แยกขาออกให้กว้าง
2. ยกเข่าลง วางแขนไว้บนต้นขา ค้างไว้ 10 วินาที ทำ 3 เที่ยว

ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาและสะโพก มีวิธีการคือ
1. นอนยกขาข้างหนึ่ง พับขา
2. ใช้มือดึงต้นขาด้านหลัง
3. ทำสลับข้างกัน ค้างไว้ 10 วินาที ทำ 3 เที่ยว

ท่ายืดกล้ามเนื้อขาและหลัง มีวิธีการคือ
1. นั่งเหยียดเท้า
2. มือเหยียดไปข้างหน้า
3. ก้มตัวไปข้างหน้า ค้างไว้ 10 วินาที ทำ 3 เที่ยว

ท่ายืดกล้ามเนื้อขาด้านข้าง มีวิธีการคือ
1. นั่งเหยียดขา นำขาข้างหนึ่งไขว้
2. ใช้มือข้างหนึ่งดันขาพร้อมบิดตัวไปในทิศทางตรงข้าม ค้างไว้ 10 วินาที ทำข้างละ 3 เที่ยว

เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเล่นฟุตบอล หรือหลังเล่นฟุตบอลเสร็จแล้วเราต้องทำการอบอุ่นร่างกายเสมอ เพราะร่างกายของเราจะได้มีเลือดไหลเวียนได้ดี เวลาเตะฟุตบอลจะได้ไม่เหนื่อย หอบง่าย หรือเป็นตะคริวได้อย่างง่ายดายนั่นเอง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *